Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

 

VILLCONet Kft.

9300 Csorna, Kazinczy F. u. 22.

Tel. : 30/ 947- 3671

Fax. : 96/ 779-194

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adatkezelési tájékoztató:

Az adatkezelő:

VILLCONet Kft., 9300 Csorna, Kazinczy u. 22.

Kapcsolattartás:

Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Számlák:

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás:

A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.

GDPR jogok:

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen

Panasztétel:

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap:
http://naih.hu

 

 

Copyright © 2023 - 9300 Csorna, Kazinczy F. u. 22. Tel. : 30/ 947- 3671, Fax. : 96/ 779-194 . Designed by Aticomp